Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يَٓااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَح۪يمُ يَافَرْدُ يَاحَيُّ يَاقُيُّومُ يَاحَكَمُ يَاعَدْلُ يَاقُدُّوسُ

İsm-i A‘zam'ın hakkına, Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın hürme­tine ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerefineKötülük, bir kalemle binler nüshaKopya yazan Husrev’i ve mübârek yardımcılarını ve Nûrcu arkadaşlarını Cennetü’l-Firdevs’tesaadet-i ebediyeye mazharNâil olan eyle. Âmîn! Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffakBaşarılı, yardıma mazhar eyle. Âmîn! Ve defter-ihasenâtlarına bu mecmûanın her bir harfine mukābilKarşılık, bin haseneİyilik yazdır. Âmîn!Ve Nûrların neşrinde sebatYılmama, sağlam durma ve devam ve ihlâsAllah rızâsını esas tutma, samîmiyet ihsân eyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Yâ Erhame’r-Râhimîn! Umum Risâle-i Nûr şâkirdlerini iki cihanda mes‘ud eyle. Âmîn! İnsîİnsan cinsinden ve cinnî şeytanların şerlerindenKötülük muhâfaza eyle. Âmîn! Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusûrâtınıKusurlar affeyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Umum Nûr Şâkirdleri Nâmına

Saîdü’n-Nûrsî