Risale-i Nur
Eserler

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ

Âyetinin verâset-i Ahmediye(Peygamberimize varis olma (ilim ehli olma)asm) cihetinde, ma‘nâ-yı işârîDolaylı olarak işaret edilen ma‘nâ noktasında, bu asırda o Rahmeten li’l-Âlemîn’in bir aynası ve hakîkat-i Kur’âniyenin bir hakîkî tefsîrMa‘nâyı açıklamai olan Risâle-i Nûr, o küllîUmûmî rahmetin bir cilvesi ve bir numûnesi olmasından; hakîkat-i Muhammediyenin(asm) bir kısım evsâfVasıfları, ma‘nâ-yı mecâzîSözün gerçek ma‘nasının dışında ifade ettiği ma‘na ile cüz’î bir vârisine verilebilir diye, bu parlak kasîdeÖvgü şiiriye ilişmedim. Yalnız hakîkat-i Ahmediye(asm) ile aynasının farkına işareten bazı kelimeler ilâve edildi. 1Huzur bulur bugün seninle âlemEy bu asırda rahmet-i âlem Risâletü’n-Nûr! Sürûr bulur bugün seninle âdemEy bir rahmet-i âlem Risâletü’n-Nûr!

2Bu hasta gönüller çoktan perişan Varsa sende eğer Lokmân’dan nişan Bir şifâ sun, gel ey mahbûb-u zîşânŞanlı sevgili!Ey cilve-i rahmet-i âlem Risâletü’n-Nûr!

3Gelmez mi sonu bu uzun hecenin? Geçmez mi gamı bu yaslı gecenin? ZârîAğlayıp sızlama arttı, sabrı bitti niceninEy cilve-i rahmet-i âlem Risâletü’n-Nûr!

4Fahr-i Âlem arşKâinâtı kuşatan en yüksek âlem, bir şeyin en yüksek hududu  dan bu yere indi Şâh-ı velâyet gelip düldüle bindi ZülfikārHz. Ali'ye ait çatal ağızlı kılıç bugün artık Nûr’a dendiEy bu zamanda rahmet-i âlem Risâletü’n-Nûr!5Yolumuz bu Nûr’un nûrlu yolu Olduk hepimiz o Nûr’un bir kuluNûr yolunda yürüyen hem ne mutluEy numûne-i rahmet-i âlem Risâletü’n-Nûr!

6Nûrs’un nûr çıkan nûrlu dağında, Bülbül öter bahçesinde bağında Tozu olsak anın pâk ayağındaEy rahmet-i âlem cilvesi Risâletü’n-Nûr!

7Derdlere dermansın, mahbûb-u can Canın, ruhun sevgilisi sın Hem câmiü’l-esmâ ve’l-Kur’ân’sınHem de nûr hakkında bize ihsânsınEy bir rahmet-i âlem Risâletü’n-Nûr!

8Bu âlemde madde değil, bir özsün Her bir zerrede bakan bütün bir gözsün Kâinâtı hayran eden bütün bir yüzsünEy misâl-i rahmet-i âlem Risâletü’n-Nûr!