Risale-i Nur
Eserler

iştirâk etmektir. Ve bu kadar hadsiz derecede azîmBüyük bir maksad için bu hadsiz duâlar daha azdır.

Hem Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a Makam-ı Mahmûd verilmesi, umum ümmetine edeceği şefâat-i kübrâEn büyük şefâat makamısına işarettir. Hem o Zât, (asm) bütün ümmetinin saadetiyle alâkadârdır. Onun için hadsiz salavât ve rahmet duâlarını bütün ümmetinden istemesi ayn-ı hikmettir.

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَٓا اِلَّأ مَا عَلَّمْتَنَٓا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ

YEDİNCİ ŞU‘IşınÂyetü’l-Kübrâ RisâleKitapçıksi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Bu risâleKitapçıknin zeyli ile beraber beş yüz nüshaKopyasını, on sene evvel Denizli Ağır Cezâ Mahkemesiyle Ankara Ağır Cezâ Mahkemesi, tam iki sene tedkîkDikkatle inceleme ettikten sonra ittifâkBirleşmela berâetTemize çıkmaine ve bize iâdesine karar vermeleri gösteriyor ki, bu eser, şimdiki dehşetli tahrîbâtYıkmalara karşı bir hakîkat-i Kur’âniye ve bir sedd-i a‘zamEn büyük seddır. Onun için bu mübârek şehrin adliyesine ve makam-ı vilâyetine ve emniyet dâiresine bu eseri takdîm ediyoruz. Münâsib görürlerse, yeni harfle neşredilsin ki, hâriçDışten gelen ma‘nevî tehlikelerden vatandaşları kurtarmaya bir vesîle olsun. Ben bu def‘a bu risâleKitapçıkyi dikkatle mütâlaaDikkatle okuma ettim. Elhak,Doğrusu bu risâleKitapçıknin İmâm-ı Ali’nin (ra) ve evliyânın gaybîGizli olana âit işaretleriyle makbûliyetKabûl edilmişlikine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakînGörmeye dayalı kesin bilgi derecesinde bildim. Ve şimdiki sıkıntımız, yüz derece ziyâde olsa da, yine ucuzdur. Gam ve keder ve şekvâŞikâyet ile değil, belki ferah ve sabır ve şükür ile karşılamak lâzımdır, dedim.

Saîdü’n-Nûrsî