Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

iştirâkOrtak olma etmektir. Ve bu kadar hadsiz derecede azîmBüyük bir maksad için bu hadsiz duâlar daha azdır.

Hem Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a Makam-ı Mahmûd verilmesi, umum ümmetine edeceği şefâat-i kübrâsına işarettir. Hem o Zât, (asm) bütün ümmetinin saadetiyle alâkadârdır. Onun için hadsiz salavât ve rahmet duâlarını bütün ümmetinden istemesi ayn-ı hikmettir.

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَٓا اِلَّأ مَا عَلَّمْتَنَٓا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ

YEDİNCİ ŞU‘Âyetü’l-KübrâIşın Risâlesi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Bu risâleninKitapçık zeyli ile beraber beş yüz nüshasınıKopya, on sene evvel Denizli Ağır Cezâ Mahkemesiyle Ankara Ağır Cezâ Mahkemesi, tam iki sene tedkîkDikkatle inceleme ettikten sonra ittifâklaBirleşme berâetineTemize çıkma ve bize iâdesine karar vermeleri gösteriyor ki, bu eser, şimdiki dehşetli tahrîbâtaYıkmalar karşı bir hakîkat-i Kur’âniye ve bir sedd-i a‘zamdır. Onun için bu mübârek şehrin adliyesine ve makam-ı vilâyetine ve emniyet dâiresine bu eseri takdîm ediyoruz. Münâsib görürlerse, yeni harfle neşredilsin ki, hâriçtenDış gelen ma‘nevî tehlikelerden vatandaşları kurtarmaya bir vesîle olsun. Ben bu def‘a bu risâleyiKitapçık dikkatle mütâlaaDikkatle okuma ettim. ElhakDoğrusu, bu risâleninKitapçık İmâm-ı Ali’nin (ra) ve evliyânın gaybîGizli olana âit işaretleriyle makbûliyetineKabûl edilmişlik imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakînGörmeye dayalı kesin bilgi derecesinde bildim. Ve şimdiki sıkıntımız, yüz derece ziyâde olsa da, yine ucuzdur. Gam ve keder ve şekvâŞikâyet ile değil, belki ferah ve sabır ve şükür ile karşılamak lâzımdır, dedim.

Saîdü’n-Nûrsî