Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يَٓااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَح۪يمُ يَافَرْدُ يَاحَيُّ يَاقُيُّومُ يَاحَكَمُ يَاعَدْلُ يَاقُدُّوسُ 

İsm-i A‘zam'ın hakkına ve Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın hür­me­tine ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerefineKötülük, bir kalem ile beş yüz nüshaKopya yazan Husrev’i ve mübârek yardımcıları Mustafa Gül ve rüfekāsınıArkadaşlar ve Nûrcu arkadaşlarını Cennetü’l-Firdevs’te saadet-i ebediyeye mazharNâil olan eyle. Âmîn! Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffakBaşarılı, yardıma mazhar eyle. Âmîn! Ve defter-i hasenâtlarına Sözler Mecmûası’nın her bir harfine mukābilKarşılık, bin haseneİyilik yazdır. Âmîn! Ve Nûrların neşrinde sebatYılmama, sağlam durma ve devam ve ihlâsAllah rızâsını esas tutma, samîmiyet ihsân eyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Yâ Erhame’r-Râhimîn! Umum Risâle-i Nûr şâkirdlerini iki cihanda mes‘ud eyle. Âmîn! İnsîİnsan cinsinden ve cinnî şeytanların şerlerindenKötülük muhâfaza eyle. Âmîn! Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusûrâtınıKusurlar affeyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Umum Nûr Şâkirdleri Nâmına

Saîdü’n-Nûrsî