Risale-i Nur
Eserler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يَٓااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَح۪يمُ يَافَرْدُ يَاحَيُّ يَاقُيُّومُ يَاحَكَمُ يَاعَدْلُ يَاقُدُّوسُ 

İsm-i A‘zam'ın hakkına ve Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın hür­me­tine ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerKötülükefine, bir kalem ile beş yüz nüshaKopya yazan Husrev’i ve mübârek yardımcıları Mustafa Gül ve rüfekāArkadaşlarsını ve Nûrcu arkadaşlarını Cennetü’l-Firdevs’te saadet-i ebediye Ebedî saadetye mazharNâil olan eyle. Âmîn! Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffakBaşarılı, yardıma mazhar eyle. Âmîn! Ve defter-i hasenâtİyiliklerin (yazıldığı) defterlarına Sözler Mecmûası’nın her bir harfine mukābil,Karşılık bin haseneİyilik yazdır. Âmîn! Ve Nûrların neşrinde sebatYılmama, sağlam durma ve devam ve ihlâsAllah rızâsını esas tutma, samîmiyet ihsân eyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Yâ Erhame’r-Râhimîn! Umum Risâle-i Nûr şâkirdlerini iki cihanda mes‘ud eyle. Âmîn! İnsîİnsan cinsinden ve cinnî şeytanların şerKötülüklerinden muhâfaza eyle. Âmîn! Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusûrâtKusurlarını affeyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Umum Nûr Şâkirdleri Nâmına

Saîdü’n-Nûrsî