Risale-i Nur
Eserler

OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ

LEMEÂT

لمعات

مِنْ بَيْنِ هِلَالِ الصَّوْمِ وَ هِلَالِ الْع۪يدِ

Çekirdekler Çiçekleri

Risâle-i Nûr ŞâkirdTalebeleri’ne küçük bir Mesnevî

ve îmânî bir dîvânŞiirlerin toplandığı kitapdır.

Müellifi

Bedîüzzaman

Saîdü’n-Nûrsî