Risale-i Nur
Eserler

DOKUZUNCU SÖZ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ  وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ 

Ey birader! Benden namazın şu muayyenBelirli beş vakte hikmet-i tahsîsHususi kılma ini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti, mühim bir inkılâb başı olduğu gibi; azîm bir tasarruf-İdare etme u İlâhînin aynası ve o tasarrufİdare etme  içinde ihsânât-ı külliye-i İlâhiyenin birer ma‘kesYansıma yerii olduğundan, Kadîr-i Zülcelâl’Her şeye gücü yeten, haşmet sahibi olan (Allah)e o vakitlerde daha ziyâde tesbîh ve ta‘zîm; ve hadsiz ni‘metlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin ma‘nâyı bir parça fehmetmek için “Beş Nükte’yi” nefsimle beraber dinlemek lâzım.

Birinci Nükte: Namazın ma‘nâsı, Cenâb-ı Hakk’ı tesbîh ve ta‘zîm ve şükürdür. Yani celâline karşı kavlenSözlü olarak ve fiilen “Sübhânallâh” deyip takdîs etmek, hem kemâline karşı lafzan ve amelen “Allâhü Ekber” deyip ta‘zîm etmek, hem cemâline karşı kalben ve lisânen ve bedenen “Elhamdülillâh” deyip şükretmektir. Demek tesbîh ve tekbîr ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârZikirlerında bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın ma‘nâsını te’kîdKuvvetlendirme, sağlamlaştırma ve takviye için şu kelimât-ı mübâreke otuz üç def‘a tekrar edilir. Namazın ma‘nâsı şu mücmelÖzetlenmiş hulâsaÖzlarla te’kîdKuvvetlendirme, sağlamlaştırma edilir.

İkinci Nükte: İbâdetin ma‘nâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîAllah'a müracaat kapısı de abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i rubûbiyetTerbiye ediciliğin mükemmelliğiin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rubûbiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itâati ister. Rubûbiyetin kudsiyeti pâklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp istiğfâr ile ve Rabbini bütün nekāisNoksanlıklarten pâk ve müberrâ;(Kusurdan) uzak olan ve ehl-i dalâletHaktan sapanlarin efkâr-ı bâtılaYanlış fikirlersından münezzeh ve mu­allâ; ve kâinâtın bütün kusûrâtından mukaddes ve muarrâ(Her türlü kusur ve noksanlıklardan) beri, uzak olduğunu tesbîh ile, “Sübhânallâh” ile i‘lân etsin. Hem de rubûbiyetin kemâl-i kudreti dahi ister ki, abd, kendi zaafını ve mahlûkātın aczini görmekle kudret-i Samedâniyenin azamet-Büyüklüki âsârEserlerına karşı istihsânBeğenme ve hayret içinde “Allâhü Ekber” deyip, huzû‘ ile rükûa gidip,