Risale-i Nur
Eserler

YİRMİ SEKİZİNCİ SÖZ

Şu söz cennete dâirdir. Şu Söz’ün iki makamı var. Birinci Makam, cennetin bazıletâifine işaret eder. Fakat Onuncu Söz’de on iki hakîkat-i kātıaKesin hakîkat ile gayet kat‘î bir sûretteve bu Söz’ün İkinci Makam’ında, (Hâşiye) Onuncu Söz’ün hulâsaÖzsı ve esası müteselsilPeş peşe  gayet metînDayanıklı arabîArabcabir burhân-ı kat‘îKesin delil ile, gayet parlak bir tarzda vücûdu isbat olunan cennetin isbât-ıvücûdundan bahis değil, belki şu makamda yalnız suâl ve cevaba ve tenkîdEleştirmee medârSebeb olan birkaç ahvâl-Hâlleri cennetten bahseder. Eğer tevfîk-i İlâhîAllah’ın yardımı refîkArkadaş olsa, sonra azîmBüyük bir söz o muazzamhakîkate dâir yazılacaktır inşâallâh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوا بِه۪ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ ف۪يهَٓا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ

Cennet-i bâkiyeye dâir bazı suâllere kısa cevablardır. Cennete dâir, cennetten daha güzel, hûrilerinden daha latîf,Hoş selsebilCennette bir çeşmenin adıinden daha tatlı olan beyânât-ı âyât-ı Kur’âniye, kimseye söz bırakmamıştır ki, fazla bir şey söylesin. Fakat o parlak ezelî ve ebedî, yüksek ve güzel âyetleri fehme takrîbYaklaştırma için bazı basamakları, hem o cennet-i Kur’âniyeden numûne için bazı çiçeklerin numûnesi nev‘inden bazı nükteleri söyleyeceğiz. Beş rumûzİnce işaretlerlu suâl ve cevabla işaret edeceğiz. Evet, cennet bütün lezâiz-i ma‘neviyeMa‘nevi lezzetlerye medârSebeb olduğu gibi, bütün lezâiz-i cismâniyeCisme ait lezzetlerye de medârSebebdır.

_________________________________

Hâşiye: Onuncu Söz’ün bir cihette esâsı ve Yirmi Sekizinci Söz’ün ArabîArabca İkinci Makam’ı ‘Lâsiyyemâlar’ olup Mesnevî-i Nûriye’de dercedilmiştir.