Risale-i Nur
Eserler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يَٓااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَح۪يمُ يَافَرْدُ يَاحَيُّ يَاقُيُّومُ يَاحَكَمُ يَاعَدْلُ يَاقُدُّوسُ

İsm-i A‘zam'ın hakkına, Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan  ın hürme­tine ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerKötülükefine, bir kalemle binler nüshaKopya yazan Husrev’i ve mübârek yardımcılarını ve Nûrcu arkadaşlarını Cennetü’l-Firdevs’tesaadet-i ebediyeye mazharNâil olan eyle. Âmîn! Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffakBaşarılı, yardıma mazhar eyle. Âmîn! Ve defter-ihasenâtlarına bu mecmûanın her bir harfine mukābil,Karşılık bin haseneİyilik yazdır. Âmîn!Ve Nûrların neşrinde sebatYılmama, sağlam durma ve devam ve ihlâsAllah rızâsını esas tutma, samîmiyet ihsân eyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Yâ Erhame’r-Râhimîn! Umum Risâle-i Nûr şâkirdlerini iki cihanda mes‘ud eyle. Âmîn! İnsî ve cinnî şeytanların şerKötülüklerinden muhâfaza eyle. Âmîn! Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusûrâtKusurlarını affeyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Umum Nûr Şâkirdleri Nâmına

Saîdü’n-Nûrsî