Risale-i Nur
Eserler

ثَلاَثُونَ kelimesinin cifrî hesabı olan bin seksenyedi adedine, yirmi dört gibi cüz’î bir farkla muvâfakatUygunluk etmesi, elbette ve her halde o Muhbir-i GaybîGaybden haber veren’nin bir işâret-i gaybiyesidir. Ve bir nevi‘ mu‘cizât-ı gaybiye­sinin bir lem‘asıdır. İşte bu kısacık hadîsin câmiiyetToplayıcı olmaine sâir cevâmiü’l-kelimAz kelime ile çok ma‘nâ ifade eden sözler olan hadîsler kıyâs edilsin.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَٓا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَٓا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ

YİRMİ SEKİZİNCİ LEM‘A

İkinci Kerâmet-i Aleviye

Eskişehir Hapishânesinde ihtilâtKaynaşma, karışmatan ve konuşmaktan memnû‘Yasaklanmış olduğum zamanda karşımdaki kardeşlerime teselli için yazdığım

kısacık fıkraKısa yazıların bir kısmıdır. (Hâşiye)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Hapsin bir latîf hatırasıdır ki, Risâle-i Nûr gizlenir, fakat sönmez ve söndürülmez. Bir âlem-i ma‘nâda Hazret-i İmâm-ı Alî radıyallâhü anhın ilminden sordum: “ اَحْرُفُ عُجْمٍ سُطِّرَتْ تَسْط۪يرًا demişsin. Muradın nedir?” Dedi: “ عُجْمٍ yani hecevârî, terkîbsiz ve vakıflarda olduğu gibi, rakamvârî şekilsiz harflerdir ki, ‘Latinî hurûfu’dur, lâdînîDinsizliğe âit zamanında taammümUmûmîleşme eder.” Sonra sordum: “Ercûze’nde benden bahs ile, ‘Kendini muhâfaza et!’ demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat kendimizi muhâfaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler def‘a daha ehemmiyetli olan Risâle-i Nûr’dan bahs ve işaretin yok mu?” dedim. Dedi: “Yalnız işaret değil, belki CelcelûtiyeHz. Ali Efendimiz’in (r.a) bir kasîdesimde tasrîhAçıkça ifade etme ediyorum.” Ben bu cevabdan sonra, kasâid-i Aleviyeden en meşhur ve en ziyâde esrârSırlar lı olan CelcelûtiyeHz. Ali Efendimiz’in (r.a) bir kasîdesi kasîdeÖvgü şiirisinde bu fıkraKısa yazıyı gördüm: تُقَادُ سِرَاجُ النُّورِ سِرًّا بَيَانَةً  تُقَادُ سِرَاجُ السُّرْجِ سِرًّا تَنَوَّرَتْ Dikkat ettim, sarâhatAçık ifade derecesinde Risâle-i Nûr’a bakar. Ezcümle;Örnek olarak Siracü’n-NûrNûr kandili bir tek fark ile tam ve aynen Risâle-i Nûr’dur. Çünki Siracü’n-NûrNûr kandili’da (ج ل ا ) ile beraber otuz dört eder. Risâlede ( ل ه ) otuz beş eder ki, bir tek fark var. O tek fark elif’tir. O da bine işaret eder. Hem birinci fıkraKısa yazı cifirHarflerin sırlarıyla ma‘nâ çıkaran ilim ve ebcedHarflerin aritmetik değerleriyle ma‘nâ ifade etmesi hesabıyla bin üç yüz elli veya elli iki eder ki, bu tarih_________________________________Hâşiye: Yirmi Sekizinci Lem‘a’nın diğer kısmı, Lem‘alar mecmûasındadır.