Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ON DOKUZUNCU MEKTUB Mu‘cizât-ı Ahmediye (asm) Risâlesi Zülfikār mecmûasınaKitap yazıldığı için buraya yazılmamıştır.

YİRMİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ لآَ اِلٰهَ اِلَّأ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْي۪ي وَ يُم۪يتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰي كُلِّ شَئٍ قَد۪يرٌ وَ اِلَيْهِ الْمَص۪يرُ

Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazîletiDeğer, üstünlük bulunan ve bir rivâyet-i sahîhada İsm-i A‘zam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhîdiyenin on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşâretMüjde, hem birer mertebe-i tevhîd-i rubûbiyet, hem bir ism-i a‘zam noktasında bir kibriyâ-yı vahdet ve bir kemâl-i vahdâniyet vardır. Bu büyük ve ulvîYüce hakîkatlerin îzâhını sâir Sözler’e havâle edip, bir va‘deSöz verme binâen, şimdilik mücmelÖzetlenmiş bir hulâsaÖz sûretinde“İki Makam” ve bir “MukaddimeÖnsöz, giriş” ile ona bir fihristeİçindekileri gösteren liste yapacağız.

MukaddimeÖnsöz, giriş: Ey insan! Kat‘iyen bil ki, hilkatinYaratılış en yüksek gayesi ve fıtratınKişiye hâs yaratılış en yüce neticesi, îmân-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âlîYüce mertebesi ve beşeriyetinİnsanlık en büyük makamı, îmân-ı billâh içindeki ma‘rifetullâhAllah’ı tanımatırAllah’ı tanıma. Ve cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı ni‘meti, o ma‘rifetullâhAllah’ı tanıma içindeki muhabbetullâhAllah sevgisitırAllah sevgisi. Ve rûh-u beşer için en hâlisKatıksız sürûrSevinç ve kalb-i insan için en sâfî sevinç, o muhabbetullâhAllah sevgisi içindeki lezzet-i rûhâniyedir. Evet, bütün hakîkî saadet ve hâlisKatıksız sürûrSevinç ve şirin ni‘met ve sâfî lezzet, elbette ma‘rifetullâhAllah’ı tanıma