Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ON ALTINCI MEKTUBveZeyli

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ا۪يمَانًا

وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ

Şu mektub فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا sırrına mazharNâil olan olmuş, şiddetli yazılmamış.

Çoklar tarafından sarîhanAçıkça ve ma‘nenMa‘nevî olarak gelen bir suâle cevabdır. Şu cevabı vermek benim için hoş değil, arzu etmiyorum. Her şeyimi Cenâb-ı Hakk’ın tevekkülüneSebeblerine uyup neticeyi Allah’a bırakma bağlamıştım. Fakat ben ken­di hâlimde ve âlemimde rahat bırakılmadığım ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için, Yeni Said değil, bilmecbûriyeMecbûriyetle Eski Said lisânıyla, şahsım için değil, belki dostlarımı ve Sözlerimi ehl-i dünyânın evhâmKuruntular ve eziyetinden kurtarmak için, hakîkat-i hâli hem dostlarıma, hem ehl-i dünyâya ve ehl-i hükme beyân etmek için “Beş Nokta”yı beyân ediyorum.

Birinci Nokta: Denilmiş: “Ne için siyâsetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun?” Elcevab: Dokuz-on sene evveldeki Eski Said, bir mikdar siyâsete girdi. Belki siyâset vâsıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhûdeBoşuna yoruldu. Ve gördü ki, o yol meşkûkŞübheli ve müşkilâtlı ve bana nisbeten fuzûliyâneLüzumsuzca, hem en lüzûmlu hizmete mâni‘ ve hatarlıTehlike bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebîYabancı parmağına âlet olmak ihtimâli var.

Hem siyâsete giren ya muvâfık(Fikrine) Uygun olur veya muhâlifZıd olur. Eğer muvâfık(Fikrine) Uygun olsa, madem me’mur ve meb‘ûsMilletvekili değilim. O halde siyâsetçilik bana fuzûlî ve mâlâya‘nîMa'nâsız boş şey bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki, beyhûdeBoşuna karışayım.