Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ElhamdülillâhHamd Allah’a mahsûstur siyâsetten tecerrüdSıyrılma, soyutlanma sebebiyle, Kur’ân’ın elmas gibi hakîkatlerini propaganda-i siyâset ithâmı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her tâifeninHususî topluluk nazarındaBakış parlak bir tarzda ziyâdeleştiriyor.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي هَدٰينَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلآَ اَنْ هَدٰينَا اللّٰهُ

لَقَدْ جَٓاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

اَلْبَاق۪ي هُوَ الْبَاق۪يSaid

ON DÖRDÜNCÜ MEKTUBDaha te’lîf edilmemiştir.

ON BEŞİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Azîz kardeşim! Senin “Birinci Suâlin” ki, “Sahâbeler nazar-ıBakış velâyetle müfsidleriBozguncu neden keşfedemediler? Tâ Hulefâ-yı Râşidîn’in üçünün şehâdetineŞehidlik netice verdi. Halbu­ki küçük Sahâbelere, büyük velilerden daha büyük deniliyor.” Elcevab: Bunda “İki Makam” var.

Birinci Makam: Dakîk bir sırr-ı velâyetin beyânıylaAçıklama suâl halle­dilir. Şöyle ki: Sahâbelerin velâyeti, ‘velâyet-i kübrâ’ denilen, verâset-i nübüvvetten gelen, berzahAra yer, kabir tarîkineYol uğramayarak doğ­rudan doğruya zâhirdenAçık, görünür olan hakîkate geçip akrebiyet-i İlâhiyenin inkişâfınaAçılma, açığa çıkma bakan bir velâyettir ki, o velâyet yolu gayet kısa olduğu halde, gayet yüksektir. Hârikaları az, fakat meziyâtıÜstün vasıflar çoktur. KeşifPerdeli hakîkati görme ve kerâmât orada az görünür. Hem evliyânın kerâmetleri ise, ekserîsi ihtiyârîTercîh ederek değil. Ummadığı yerden ikrâm-ı İlâhî olarak bir hârika ondan zuhûrMeydana çıkma eder. Bu keşifPerdeli hakîkati görme ve kerâmetlerin