Risale-i Nur
Eserler

Azametli, bahtsız bir kıt‘anın

Şânlı, tâli‘siz bir devletin

Değerli, sâhibsiz bir kavmin

Reçetesi

veyahud

Bedîüzzaman’ın

Münâzarâtı