Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ON ÜÇÜNCÜ MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

اَلسَّلَامُ عَلٰي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰي وَالْمَلَامُ عَلٰي مَنِ اتَّبَعَ الْهَوٰي

Azîz kardeşlerim, Hâl ve istirâhatimi ve vesîkaBelge için adem-i mürâcaatımı ve hâl-i âlem siyâsetine karşı lâkaydlığımıAlâkasız pek çok soruyorsunuz. Şu suâlleriniz çok tekerrürTekrarlanma ettiğinden, hem ma‘nen de benden sorulduğundan, şu “Üç Suâle” Yeni Said değil, belki Eski Said lisânıyla cevab vermeye mecbûr oldum.

Birinci Suâliniz: İstirahatin nasıl? Hâlin nedir? Elcevab: Cenâb-ı Erhamü’r-râhimînMerhamet edenlerin en merhametlisi (Allah)’eMerhamet edenlerin en merhametlisi (Allah) yüz bin şükür ediyorum ki, ehl-i dünyânın bana ettiği envâ‘-ı zulmü, envâ‘-ı rahmete çevirdi. Şöyle ki: Siyâseti terk ve dünyadan tecerrüdSıyrılma, soyutlanma ederek bir dağın mağarasında âhireti düşünmekte iken, ehl-i dünyâ zulmen beni oradan çıkarıp nefyettiler. Hâlik-ı Rahîm ve Hakîm, o nefyi bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlâsıAllah rızâsını esas tutma, samîmiyet bozacak esbâbaSebebler ma‘rûzBir şeyin te’sîrinde kalan o dağdaki inzivâyıYalnızlığa çekilme, emniyetli, ihlâslıAllah rızâsını esas tutma, samîmiyet, Barla Dağları’ndaki halveteYalnız kalma çevirdi. Rusya’da esârette iken niyet ettim ve niyâz ettim ki, âhir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamü’r-râhimînMerhamet edenlerin en merhametlisi (Allah) bana Barla’yı, o mağara yaptı. Mağara fâidesini verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini zaîf vücûduma yüklemedi. Yalnız Barla’da, iki-üç adamda bir vehhâmlıkÇok kuruntulu vardı. O vehhâmlıkÇok kuruntulu sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o dostlarım, güya istirâhatimi düşünüyorlar. Halbuki o vehhâmlıkÇok kuruntulu sebebiyle hem kalbime, hem Kur’ân’ın hizmetine zarar verdiler.

Hem ehl-i dünyâ bütün menfîlereSürgün edilen vesîkaBelge verdiği ve cânîleri hapisten çıkarıp affettikleri halde, bana zulüm olarak vermediler. Benim Rabb-i Rahîmim, beni Kur’ân’ın hizmetinde ziyâde istihdâmHizmette kullanma etmek ve Sözler nâmıyla envâr-ı Kur’âniyeyi bana fazla yazdırmak için, dağdağasızSıkıntı bir sûrette beni şu gurbette bırakıp, bir büyük merhamete çevirdi. Hem ehl-i dünyâ dünyalarına karışabilecek bütün nüfûzluİçine sızma ve kuvvetli rüesâlarıReisler ve şeyhleri, kasabalarda ve