Risale-i Nur
Eserler

ON ÜÇÜNCÜ MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

اَلسَّلَامُ عَلٰي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰي وَالْمَلَامُ عَلٰي مَنِ اتَّبَعَ الْهَوٰي

Azîz kardeşlerim, Hâl ve istirâhatimi ve vesîkaBelge için adem-i mürâcaatımı ve hâl-i âlem siyâsetine karşı lâkaydAlâkasızlığımı pek çok soruyorsunuz. Şu suâlleriniz çok tekerrürTekrarlanma ettiğinden, hem ma‘nen de benden sorulduğundan, şu “Üç Suâle” Yeni Said değil, belki Eski Said lisânıyla cevab vermeye mecbûr oldum.

Birinci Suâliniz: İstirahatin nasıl? Hâlin nedir? Elcevab: Cenâb-ı Erhamü’r-râhimîn’e yüz bin şükür ediyorum ki, ehl-i dünyâDünyayı âhirete tercîh edenlernın bana ettiği envâ‘-ı zulmü, envâ‘-ı rahmetBağışlama, şefkat etme, lutfetme çeşitlerie çevirdi. Şöyle ki: Siyâseti terk ve dünyadan tecerrüdSıyrılma, soyutlanma ederek bir dağın mağarasında âhireti düşünmekte iken, ehl-i dünyâDünyayı âhirete tercîh edenler zulmen beni oradan çıkarıp nefyettiler. Hâlik-ı RahîmÇokça rahmet sâhibi olan yaratıcı (Allah) ve Hakîm, o nefyi bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlâsAllah rızâsını esas tutma, samîmiyetı bozacak esbâbSebeblera ma‘rûzBir şeyin te’sîrinde kalan  o dağdaki inzivâYalnızlığa çekilmeyı, emniyetli, ihlâsAllah rızâsını esas tutma, samîmiyetlı, Barla Dağları’ndaki halvetYalnız kalmae çevirdi. Rusya’da esârette iken niyet ettim ve niyâz ettim ki, âhir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamü’r-râhimîn bana Barla’yı, o mağara yaptı. Mağara fâidesini verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini zaîf vücûduma yüklemedi. Yalnız Barla’da, iki-üç adamda bir vehhâmÇok kuruntululık vardı. O vehhâmÇok kuruntululık sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o dostlarım, güya istirâhatimi düşünüyorlar. Halbuki o vehhâmÇok kuruntululık sebebiyle hem kalbime, hem Kur’ân’ın hizmetine zarar verdiler.

Hem ehl-i dünyâDünyayı âhirete tercîh edenler bütün menfîSürgün edilenlere vesîkaBelge verdiği ve cânîleri hapisten çıkarıp affettikleri halde, bana zulüm olarak vermediler. Benim Rabb-i RahîmMerhametle terbiye edici olan (Allah)im, beni Kur’ân’ın hizmetinde ziyâde istihdâmHizmette kullanma etmek ve Sözler nâmıyla envâr-ı Kur’âniyeyi bana fazla yazdırmak için, dağdağaSıkıntısız bir sûrette beni şu gurbette bırakıp, bir büyük merhamete çevirdi. Hem ehl-i dünyâDünyayı âhirete tercîh edenler dünyalarına karışabilecek bütün nüfûzİçine sızmalu ve kuvvetli rüesâReislerları ve şeyhleri, kasabalarda ve