Risale-i Nur
Eserler

veledi için fedâ eder. Hatta vâlideliğin en basit ve en ednâEn aşağı derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lem‘aParıltısıyla yavrusunu müdâfaa için ite atılır, aslana saldırır. İşte böyle muhterem ve muazzezİzzet ve şeref sahibi bir hakîkati taşıyan bir vâlideyi veledÇocukinin malından mahrum etmek, o muhterem hakîkate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinâyetli bir hakāret ve arş-ı rahmeti titreten bir küfrân-ı ni‘metNi‘mete nankörlük etme ve hayat-ı ictimâiye-i beşeriyenin gayet parlak ve nâfi‘Faydalı bir tiryâkİlaçına bir zehir katmak olduğunu, insaniyetperverlik iddiâ eden insan canavarları anlamazlarsa, elbette hakîkî insanlar anlar. Kur’ân-ı Hakîm’in فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ hükmünü, ayn-ı hakHakk'ın ta kendisi ve mahz-ı adâletTam bir adalet olduğunu bilirler. اَلْبَاق۪ي هُوَ الْبَاق۪ي

ON İKİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ عَلٰي رُفَقَٓائِكُمْ

Azîz kardeşlerim, O gece benden suâl ettiniz. Ben cevabını vermedim. Çünki mesâil-i îmâniyeÎmânî mes’elelernin münâkaşaAtışma sûretinde bahsi câizİşlenmesinde sakınca olmayan, dine uygun değildir. Siz münâkaşaAtışma sûretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik bu münâkaşaAtışmanızın esası olan “Üç Suâlinize” gayet muhtasarKısa bir cevab yazıyorum. TafsîlAçıklamaini Eczâcı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu Sözler’de bulursunuz. Yalnız kader ve cüz’-i ihtiyârîKulun tercîhi    ye âit Yirmi Altıncı Söz hatırıma gelmemişti. Size söylememiştim. Ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Eczâcı Efendi'nin o Sözler’i mütâlaaDikkatle okuma  etmesini havâle ettiğimin sırrı şudur ki: O çeşit mes’elelerdeki şübheler, erkân-ı îmâniyeÎmânın esaslarınin zaafından ileri geliyor. O Sözler ise, erkân-ı îmâniyeÎmânın esaslarıyi tamamıyla isbat ederler.

Birinci Suâliniz: Hazret-i Âdem’in (as) cennetten ihracDışarı çıkarmaı ve bir kısım benî-âdemÂdem oğullarıin cehenneme idhâlDâhil etmei ne hikmetYaratılıştaki asıl maksat ve faydae mebnîBina edilen, dayanandir?Elcevab: HikmetYaratılıştaki asıl maksat ve faydai tavzîfVazîfelendirmetir. Öyle bir vazîfe ile me’mur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyât-Yükselmelerı