Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

>velediÇocuk için fedâ eder. Hatta vâlideliğin en basit ve en ednâEn aşağı derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lem‘asıylaParıltı yavrusunu müdâfaa için ite atılır, aslana saldırır. İşte böyle muhterem ve muazzezİzzet ve şeref sahibi bir hakîkati taşıyan bir vâlideyi veledininÇocuk malından mahrum etmek, o muhterem hakîkate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinâyetli bir hakāret ve arş-ı rahmeti titreten bir küfrân-ı ni‘met ve hayat-ı ictimâiye-i beşeriyenin gayet parlak ve nâfi‘Faydalı bir tiryâkınaİlaç bir zehir katmak olduğunu, insaniyetperverlik iddiâ eden insan canavarları anlamazlarsa, elbette hakîkî insanlar anlar. Kur’ân-ı Hakîm’in فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ hükmünü, ayn-ı hak ve mahz-ı adâlet olduğunu bilirler. اَلْبَاق۪ي هُوَ الْبَاق۪ي

ON İKİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ عَلٰي رُفَقَٓائِكُمْ

Azîz kardeşlerim, O gece benden suâl ettiniz. Ben cevabını vermedim. Çünki mesâil-i îmâniyenin münâkaşaAtışma sûretinde bahsi câizİşlenmesinde sakınca olmayan, dine uygun değildir. Siz münâkaşaAtışma sûretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik bu münâkaşaAtışmanızın esası olan “Üç Suâlinize” gayet muhtasarKısa bir cevab yazıyorum. TafsîliniAçıklama Eczâcı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu Sözler’de bulursunuz. Yalnız kader ve cüz’-i ihtiyârîye âit Yirmi Altıncı Söz hatırıma gelmemişti. Size söylememiştim. Ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Eczâcı Efendi'nin o Sözler’i mütâlaaDikkatle okuma etmesini havâle ettiğimin sırrı şudur ki: O çeşit mes’elelerdeki şübheler, erkân-ı îmâniyenin zaafından ileri geliyor. O Sözler ise, erkân-ı îmâniyeyi tamamıyla isbat ederler.

Birinci Suâliniz: Hazret-i Âdem’in (as) cennetten ihracıDışarı çıkarma ve bir kısım benî-âdeminÂdem oğulları cehenneme idhâliDâhil etme ne hikmeteYaratılıştaki asıl maksat ve fayda mebnîdirBina edilen, dayanan?Elcevab: HikmetiYaratılıştaki asıl maksat ve fayda tavzîftirVazîfelendirme. Öyle bir vazîfe ile me’mur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyât-ı

Yükselmeler class="paragraf">