Risale-i Nur
Eserler

ON BİRİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Mühim bir ilaç. Bu mektub, dört âyetin hazinesinden dört küçük cevherÖz ine işaret eder. Azîz kardeşim, şu dört muhtelif mes’eleyi muhtelif vakitlerde Kur’ân-ı HakîmHikmetli Kur’ân nefsime ders vermiş. Arzu eden kardeşlerim dahi bundan bir ders veya bir hisse almaları için yazdım. MebhasBahis yeri i‘tibâriyle başka başka dört âyet-i kerîmenin hazîne-i hakāikHakîkatler hazinesiinden birer küçük cevherÖz  nu­mûne olarak gösterilmiştir. O dört mebhasBahis yeritan her bir mebhasBahis yeriın ayrı bir sûreti, ayrı bir fâidesi var.

Birinci Mebhas:Bahis yeri اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَع۪يفًا Ey sû’-i vesveseKötü kuruntuden me’yûsÜmidsiz nefsim! Tedâî-i hayâlât,Hayallerin çağrıştırması tahattur-u faraziFarz ederek hatırlamayât, bir nevi‘ irtisâm-ı gayr-i ihtiyârTercîh etmeîdir. İrtisâm ise, eğer hayırdan ve nûrâniyetten olsa, hakîkatin hükmü bir derece sûretine ve misâline geçer. Güneşin ziyâsı ve harâreti aynadaki misâline geçtiği gibi. Eğer şerKötülükden ve kesîfŞeffaf olmayan, yoğunten olsa, aslın hükmü ve hâssaÖzellik, hususiyetsı sûretine geçmez ve timsâlNümuneine sirâyetBulaşma etmez. Meselâ, necisPis olan ve murdar bir şeyin aynadaki sûreti ne necisPis olantir, ne murdardır. Ve yılanın timsâlNümunei ısırmaz. İşte şu sırra binâen, tasavvur-u küfürKüfrü zihinde şekillendirme, canlandırma küfür değil. Tahayyül-ü şetimSövmeyi hayal etme şetim değil. Hususan ihtiyârTercîh etmesız olsa ve farazîVar sayılan bir tahatturHatırlama  olsa, bütün bütün zararsızdır. Hem ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve cemâatPeygamberimiz (asm) ve sahabelerine inanç ve amelde uyanlarin mezhebinde, bir şeyin şer‘Kötülükan çirkinliği, pisliği, nehy-i İlâhîAllah’ın yasaklaması  sebebiyledir. Madem ki ihtiyârTercîh etmesız ve rızâsız bir tahattur-u farazîFarz ederek hatırlamadir, bir tedâî-i hayâlîHayale âit çağrışımdir, nehiy ona taallukAlâkalı olma etmez. O dahi ne kadar çirkin ve pis bir şeyin sûreti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz.

İkinci Mebhas:Bahis yeri Barla Yaylası, Tepelice’de çam, katran, karakavağın bir meyvesi olup, Sözler mecmûasına yazıldığı için buraya yazılmamıştır.