Risale-i Nur
Eserler

YİRMİ SEKİZİNCİ MEKTUB

Şu mektub “Sekiz Mes’ele”dir.

Birinci Risâle olan Birinci Mes’ele:بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ Sâniyen: Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra ta‘bîrİfade etme, yormai çıkmış, te’vîlGörünürdeki ma‘nâyı bırakıp başka bir ma‘nâ vermek, yorumlamai tezâhürGörünme etmiş eski bir rüyanızın şimdi ta‘bîrİfade etme, yormaini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübârek, müjdeli rüya mürûr-u zamanZamanın geçmesi a uğramış. Ma‘nâsını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu? نَه شَبَمْ نَه شَبْ پَرَسْتَمْ مَنْ غُلَامِ شَمْسَمْ اَزْ شَمْس م۪ي گُويَمْ خَبَرْ اٰنْ خَيَالَات۪ي كِه دَامِ اَوْلِيَاسْتْ عَكْسِ مَهْرُويَانِ بُوسْتَانِ خُدَاسْتْ

Evet kardeşim, senin ile mahz-ı hakîkatTam bir hakikat dersini müzâkereGörüşmeye alışmışız. Hayâlâtlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkîkEtraflıca araştırmaî bir sûrette mevzû‘-u bahis etmek, tahkîkEtraflıca araştırma mesleğine tam uygun gelmediğinden, o cüz’î hâdise-i nevmUykuiye münâsebetiyle, mevtÖlüm  in küçük bir kardeşi olan nevmUykue âit ilmî ve düstûrî olarak altı nükte-i hakîkati âyât-ı Kur’âniyenin işaret ettiği vecihYüz, yönte beyânAçıklama edeceğiz. Yedincisinde, senin rüyana kısa bir ta‘bîrİfade etme, yorma verilecek. Birincisi: Sûre-i Yûsuf’un mühim bir esası rüyâ-yı Yûsufiye olduğu gibi, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا âyeti misillüGibi çok âyetlerle, rüyada ve nevmUykude perdeli olarak ehemmiyetli hakîkatler var olduğunu gösterir. İkincisi: Kur’ân ile tefe’ülHayra yormae ve rüyaya i‘timâda ehl-i hakîkat tarafdâr değiller. Çünki Kur’ân-ı Hakîm, ehl-i küfrü kesretÇoklukle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefe’ülHayra yormade, kâfire âit şiddeti, tefe’ülHayra yorma eden insana çıktığı vakit yeisÜmidsizlik  veriyor. Kalbi müşevveşKarışık ediyor. Hem rüya dahi hayır iken, bazı aks-i hakîkatle göründüğü için şer telakkîKabûl etme, anlayış edilir. YeisÜmidsizlik e düşürür. Kuvve-i ma‘neviyeyi kırar. Sû’-i zanKötü zan verir. Çok rüyalar var ki, sûreti dehşetli, zararlı, mülevvesKirli iken, ta‘bîrİfade etme, yormai ve ma‘nâsı çok güzel oluyor. Herkes rüyanın sûretiyle ma‘nâsının hakîkati mâbeynAra indeki münâsebeti bulamadığı için, lüzûmsuz telâş eder. Me’yûsÜmidsiz olur, keder eder. İşte yalnız bu cihet içindir ki, ehl-i hakîkat gibi ve İmâm-ı Rabbânî (ks) misillü,Gibi başta نَه شَبَمْ نَه شَبْ پَرَسْتَمْ dedim.