Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

YİRMİ SEKİZİNCİ MEKTUB

Şu mektub “Sekiz Mes’ele”dir.

Birinci Risâle olan Birinci Mes’ele:بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ Sâniyen: Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra ta‘bîrİfade etme, yormaiİfade etme, yorma çıkmış, te’vîliGörünürdeki ma‘nâyı bırakıp başka bir ma‘nâ vermek, yorumlama tezâhürGörünme etmiş eski bir rüyanızın şimdi ta‘bîrİfade etme, yormaiİfade etme, yormani istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübârek, müjdeli rüya mürûr-u zamana uğramış. Ma‘nâsını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu? نَه شَبَمْ نَه شَبْ پَرَسْتَمْ مَنْ غُلَامِ شَمْسَمْ اَزْ شَمْس م۪ي گُويَمْ خَبَرْ اٰنْ خَيَالَات۪ي كِه دَامِ اَوْلِيَاسْتْ عَكْسِ مَهْرُويَانِ بُوسْتَانِ خُدَاسْتْ

Evet kardeşim, senin ile mahz-ı hakîkat dersini müzâkereyeGörüşme alışmışız. Hayâlâtlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkîkEtraflıca araştırmaîEtraflıca araştırma bir sûrette mevzû‘-u bahis etmek, tahkîkEtraflıca araştırma mesleğine tam uygun gelmediğinden, o cüz’î hâdise-i nevmiyeUyku münâsebetiyle, mevtinÖlüm küçük bir kardeşi olan nevmeUyku âit ilmî ve düstûrî olarak altı nükte-i hakîkati âyât-ı Kur’âniyenin işaret ettiği vecihteYüz, yön beyânAçıklama edeceğiz. Yedincisinde, senin rüyana kısa bir ta‘bîrİfade etme, yorma verilecek. Birincisi: Sûre-i Yûsuf’un mühim bir esası rüyâ-yı Yûsufiye olduğu gibi, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا âyeti misillüGibi çok âyetlerle, rüyada ve nevmdeUyku perdeli olarak ehemmiyetli hakîkatler var olduğunu gösterir. İkincisi: Kur’ân ile tefe’ülHayra yormaeHayra yorma ve rüyaya i‘timâda ehl-i hakîkat tarafdâr değiller. Çünki Kur’ân-ı Hakîm, ehl-i küfrü kesretleÇokluk ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefe’üldeHayra yorma, kâfire âit şiddeti, tefe’ülHayra yorma eden insana çıktığı vakit yeisÜmidsizlik veriyor. Kalbi müşevveşKarışık ediyor. Hem rüya dahi hayır iken, bazı aks-i hakîkatle göründüğü için şer telakkîKabûl etme, anlayış edilir. YeiseÜmidsizlik düşürür. Kuvve-i ma‘neviyeyi kırar. Sû’-i zan verir. Çok rüyalar var ki, sûreti dehşetli, zararlı, mülevvesKirli iken, ta‘bîrİfade etme, yormaiİfade etme, yorma ve ma‘nâsı çok güzel oluyor. Herkes rüyanın sûretiyle ma‘nâsının hakîkati mâbeynindekiAra münâsebeti bulamadığı için, lüzûmsuz telâş eder. Me’yûsÜmidsiz olur, keder eder. İşte yalnız bu cihet içindir ki, ehl-i hakîkat gibi ve İmâm-ı Rabbânî (ks) misillüGibi, başta نَه شَبَمْ نَه شَبْ پَرَسْتَمْ dedim.