Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

YİRMİ İKİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Şu mektub “İki MebhasBahis yeridırBahis yeri.” Birinci MebhasBahis yeriıBahis yeri, ehl-i îmânı uhuvveteKardeşlik ve muhabbete da‘vet eder.

Birinci MebhasBahis yeri:بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ اِدْفَعْ بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيُّ حَم۪يمٌ  وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ

Mü’minlerde nifâkAyrılık, münafıklık ve şikākAyrılık, bölünme, kin ve adâvetDüşmanlıkeDüşmanlık sebebiyet veren tarafgîrlikTaraf tutma ve inâd ve hasedÇekememezlik, hakîkatçe ve hikmetçeYaratılıştaki asıl maksat ve fayda ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı ictimâiyece ve hayat-ı ma‘neviyece çirkin ve merdûddurReddedilmiş. MuzırZararlı ve zulümdür. Ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şu hakîkatin gayet çok vücûhundanYüzler, yönler “Altı Vechini” beyân ederiz.

Birinci VecihYüz, yön: Hakîkat nazarındaBakış zulümdür. Ey mü’mineİman eden kin ve adâvetDüşmanlık besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir hânede bulunsan, seninleKötü beraber dokuz ma‘sûmGünahsız ile bir cânîCinayet işleyen var. O gemiyi garkBatma ve o hâneyi ihrâkYakma etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zâlimliğini semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek ma‘sûmGünahsız dokuz cânîCinayet işleyen olsa, yine o gemi hiçbir kānûn-u adâletle batırılmaz. Aynen öyle de, sen bir hâne-i Rabbâniye ve bir sefîne-i İlâhiye olan bir mü’mininİman eden vücûdunda, îmân ve İslâmiyet ve komşuluk gibi,dokuz değil, belki yirmi sıfât-ı ma‘sûmGünahsıze varken, sana muzırZararlı olan ve hoşuna gitmeyen bir cânîCinayet işleyen sıfatı yüzünden ona kin ve adâvetDüşmanlık bağlamakla o hâne-i ma‘nevî-i vücûdun ma‘nen garkBatma ve ihrâkYakmaına, tahrîb ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şenî‘Kötü ve gaddarÇok zâlim bir zulümdür.