Risale-i Nur
Eserler

YİRMİ İKİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Şu mektub “İki MebhasBahis yeridır.” Birinci MebhasBahis yeriı, ehl-i îmânÎmân edenlerı uhuvvetKardeşlike ve muhabbete da‘vet eder.

Birinci Mebhas:Bahis yeriبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ اِدْفَعْ بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيُّ حَم۪يمٌ  وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ

Mü’minlerde nifâkAyrılık, münafıklık ve şikāk,Ayrılık, bölünme kin ve adâvetDüşmanlıke sebebiyet veren tarafgîrlikTaraf tutma ve inâd ve hased,Çekememezlik hakîkatçe ve hikmetYaratılıştaki asıl maksat ve faydaçe ve insaniyet-i kübrâEn büyük insanlık  olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı ictimâiyeSosyal hayatce ve hayat-ı ma‘neviyece çirkin ve merdûdReddedilmişdur. MuzırZararlı ve zulümdür. Ve hayat-ı beşeriyeİnsanların sosyal hayatı için zehirdir. Şu hakîkatin gayet çok vücûhYüzler, yönlerundan “Altı Vechini” beyân ederiz.

Birinci Vecih:Yüz, yön Hakîkat nazarBakışında zulümdür. Ey mü’minİman edene kin ve adâvetDüşmanlık besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir hânede bulunsan, seniKötünle beraber dokuz ma‘sûmGünahsız ile bir cânîCinayet işleyen var. O gemiyi garkBatma ve o hâneyi ihrâkYakma etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zâlimliğini semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek ma‘sûmGünahsız dokuz cânîCinayet işleyen olsa, yine o gemi hiçbir kānûn-u adâletle batırılmaz. Aynen öyle de, sen bir hâne-i RabbâniyeTerbiye edici olan Allah’a âit ev ve bir sefîne-i İlâhiyeAllah’a âit gemi olan bir mü’minİman edenin vücûdunda, îmân ve İslâmiyet ve komşuluk gibi,dokuz değil, belki yirmi sıfât-ı ma‘sûmGünahsıze varken, sana muzırZararlı olan ve hoşuna gitmeyen bir cânîCinayet işleyen sıfatı yüzünden ona kin ve adâvetDüşmanlık bağlamakla o hâne-i ma‘nevî-i vücûdun ma‘nen garkBatma ve ihrâkYakmaına, tahrîb ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şenî‘Kötü ve gaddarÇok zâlim bir zulümdür.