Risale-i Nur
Eserler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَ بِه۪ نَسْتَع۪ينُ

BİRİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُوَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Dört suâlin muhtasarKısa cevabıdır.

Birinci Suâl: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, ne için bazı mühim ulemâ hayatını kabul etmiyorlar? Elcevab: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayatHayat mertebeleri beştir. O, ikinci mer­tebededir. Bu sebebden bazı ulemâ hayatında şübhe etmişler. Birinci Tabaka-i Hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıdBağ, sınırlamalarla mukayyedBağlıdir. İkinci Tabaka-i Hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas aleyhimes­selâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levâ­zımâtıyla dâimî mukayyedBağlı değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler. Fakat bizim gibi mecbûr değillerdir. Tevâ­tür derecesinde, ehl-i şuhûd(Perdeli hakīkati) Görenler ve keşif olan evliyânın Hazret-i Hızır ile mâcerâları, bu tabaka-i hayatı tenvîrAydınlatma ve isbat eder. Hatta makamât-ı velâyette bir makam vardır ki, “Makam-ı Hızır” ta‘bîr edilir. O makama gelen bir veli, Hızır’dan ders alır. Ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sâhibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telakkîKabûl etme, anlayış olunur.

Üçüncü Tabaka-i Hayat: Hazret-i İdrîs ve Îsâ aleyhimesse­lâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levâzımâtından tecerrüdSıyrılma, soyutlanma ile, melek hayatı gibi bir hayata girerek, nûrânî bir letâfetGüzellik kesbKazanma eder. Âdetâ beden-i misâlîRuhun cesedden ayrıldığında giydiği, madde âleminden olmayan nurânî beden letâfetGüzellikinde ve cesed-i necmîYıldız gibi nurlu beden nûrâniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvâtta bulunurlar. “Âhirzamanda Hazret-i Îsâ aleyhisselâm gelecek. Şerîat-ı Muhammediye (asm) ile amel edecek” meâlindeki hadîsin sırrı şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i tabîiyenin verdiği cereyân-ı küfrîİnkârcılık akımıye ve inkâr-ı ulûhiyete karşı, ÎsevîHıristiyanlik dini tasaffîArınma ederek ve hurâfâttan tecerrüdSıyrılma, soyutlanma edip İslâmiyet’e inkılâb edeceği bir sırada; nasıl ki ÎsevîHıristiyanlik şahs-ı ma‘nevîBir topluluğun ifade ettiği ma‘nevî kişiliksi, vahy-i semâvî kılıcıyla o müdhiş dinsizliğinşahs-ı ma‘nevîsini öldürür. Öyle de, Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm ÎsevîHıristiyanlik şahs-ı ma‘nevîBir topluluğun ifade ettiği ma‘nevî kişiliksini temsîl ederek, dinsizliğin şahs-ı ma‘nevîBir topluluğun ifade ettiği ma‘nevî kişiliksini temsîl eden Deccâl’Kıyâmete yakın çıkacak, yalancı, dini tahrîb edecek şahısı öldürür. Yani inkâr-ı ulûhiyet fikrini öldürecek.