Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ONUNCU LEM‘AŞefkat Tokatları Lem‘ası’dır.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُٓوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُٓ اَمَدًا بَع۪يدًا

وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ âyetinin bir sırrını, bu lem‘a, hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarımın beşeriyet

muktezâsı olarak sehivHata ve hatâlarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyânAçıklama etmekle tefsîr ediyor.

Hizmet-i Kur’âniyenin bir silsile-iZincir kerâmeti ve o hizmet-i kudsiyenin etrafında izn-i İlâhî ile nezâretGözetme eden ve himmetCiddî gayret, ma‘nevî yardım ve duâsıyla yardım eden Gavs-ı A‘zam’ın bir nevi‘Tür, çeşit kerâmeti beyânAçıklama edilecek. Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, ciddiyetlerinde sebatYılmama, sağlam durma etsinler. Bu hizmet-i kudsiyenin kerâmeti üç nev‘dir:

Birinci Nev‘: O hizmeti ihzârHazırlama etmek ve hâdimleriniHizmetçi o hizmete sevketmek cihetidir. İkinci Nev‘: Mâni‘leri

bertaraf etmek ve muzırlarınZararlı şerlerini def‘ edip, onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hâdiseleri çoktur, hem çok uzundur. Başka vakte ta‘lîkanErteleyerek , en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz. Üçüncü Kısım şudur ki: Hizmette hâlisâneSamîmiyetle çalışanlara fütûrUsanç geldiği vakit, şefkatli bir tokat yerler, intibâhaUyanma gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hâdisâtıHâdiseler, yüzden fazladır. Yalnız yirmi hâdiseden on üç, on dördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecirYasaklama, zorlama tokadını görmüşlerdir. Birincisi: Bu bîçâre Said’dir. Her ne vakit hizmete fütûrUsanç verir, “Neme lâzım” deyip, nefsime âit hususî işlerimle meşgul olurum, o zaman tokat yemişim. Hem de kanâatim geliyor ki; ihmâlimden tokat yedim. Çünki hangi maksadım beni iğfâleAldatma sevketmiş ise, o maksadımın aksi ile tokat yerdim. SâirDiğer hâlis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatlarına dikkat ede ede, benim gibi onlar da hangi maksad için hizmet-i îmâniyeyi ihmâl etmişlerse, onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden kanâatimiz gelmiş ki, o hâdiseler, hizmet-i Kur’âniyenin kerâmetindendir.

Meselâ, bu bîçâre Said, Van’da ders-i hakāik-i Kur’âniye ile meşgul olduğum vakitte, Şeyh Said hâdisesi zamanında