Risale-i Nur
Eserler

ONUNCU LEM‘AŞefkat Tokatları Lem‘ası’dır.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُٓوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُٓ اَمَدًا بَع۪يدًا

وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ âyetinin bir sırrını, bu lem‘a, hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarımın beşeriyetİnsanlık

muktezâsı olarak sehivHata ve hatâlarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyânAçıklama etmekle tefsîr ediyor.

Hizmet-i Kur’âniyenin bir silsile-Zinciri kerâmeti ve o hizmet-i kudsiyenin etrafında izn-i İlâhî ile nezâretGözetme eden ve himmetCiddî gayret, ma‘nevî yardım ve duâsıyla yardım eden Gavs-ı A‘zam’ın bir nevi‘Tür, çeşit kerâmeti beyânAçıklama edilecek. Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, ciddiyetlerinde sebatYılmama, sağlam durma etsinler. Bu hizmet-i kudsiyenin kerâmeti üç nev‘dir:

Birinci Nev‘: O hizmeti ihzârHazırlama etmek ve hâdimHizmetçilerini o hizmete sevketmek cihetidir. İkinci Nev‘: Mâni‘Engel olanleri

bertaraf etmek ve muzırZararlıların şerlerini def‘ edip, onları tokatlamaktır. Bu iki kısmın hâdiseleri çoktur, hem çok uzundur. Başka vakte ta‘lîkan,Erteleyerek     en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz. Üçüncü Kısım şudur ki: Hizmette hâlisâneSamîmiyetle çalışanlara fütûrUsanç geldiği vakit, şefkatli bir tokat yerler, intibâhUyanmaa gelerek yine o hizmete girerler. Bu kısmın hâdisâtHâdiselerı, yüzden fazladır. Yalnız yirmi hâdiseden on üç, on dördü şefkatli tokat yemişler, altı yedisi zecirYasaklama, zorlama tokadını görmüşlerdir. Birincisi: Bu bîçâre Said’dir. Her ne vakit hizmete fütûrUsanç verir, “Neme lâzım” deyip, nefsime âit hususî işlerimle meşgul olurum, o zaman tokat yemişim. Hem de kanâatim geliyor ki; ihmâlimden tokat yedim. Çünki hangi maksadım beni iğfâlAldatmae sevketmiş ise, o maksadımın aksi ile tokat yerdim. SâirDiğer hâlis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatlarına dikkat ede ede, benim gibi onlar da hangi maksad için hizmet-i îmâniyeyi ihmâl etmişlerse, onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden kanâatimiz gelmiş ki, o hâdiseler, hizmet-i Kur’âniyenin kerâmetindendir.

Meselâ, bu bîçâre Said, Van’da ders-i hakāik-i Kur’âniye ile meşgul olduğum vakitte, Şeyh Said hâdisesi zamanında