Risale-i Nur
Eserler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يَٓااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَح۪يمُ يَافَرْدُ يَاحَيُّ يَاقُيُّومُ يَاحَكَمُ يَاعَدْلُ يَاقُدُّوسُ

İsm-i A‘zamın hakkına, Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın hürme­tine ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerefine, bir kalemle binler nüsha yazan Husrev’i ve mübârek yardımcılarını ve Nûrcu arkadaşlarını Cennetü’l-Firdevs’tesaadet-i ebediyeye mazharNâil olan eyle. Âmîn! Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffakBaşarılı, yardıma mazhar eyle. Âmîn! Ve defter-ihasenâtlarına bu mecmûanın her bir harfine mukābil,Karşılık bin hasene yazdır. Âmîn!Ve Nûrların neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsân eyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Yâ Erhame’r-Râhimîn! Umum Risâle-i Nûr şâkirdlerini iki cihanda mes‘ud eyle. Âmîn! İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhâfaza eyle. Âmîn! Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusûrâtını affeyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Umum Nûr Şâkirdleri Nâmına

Saîdü’n-Nûrsî