Risale-i Nur
Eserler

SEKİZİNCİ LEM‘A

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَع۪يدٌ ve فَاسْتَقِمْ كَمَٓا اُمِرْتَ âyetlerinin bir nükte-i gaybiyeGayba âit ince ma‘nâsini Gavs-ı A‘zamEn büyük tasarruf sâhibi velî (Abdülkādir-i Geylânî ks) Seyyid Abdülkādir Geylânî’nin bir kerâmet-i gaybiyesiyle tefsîr eden ve kerâmât-Kerâmetlerı evliyâyı inkâr eden mülhidDinsiz leri iskâtSusturma edip hizmet-i Kur’âniyedeçalışanları teşvîk eden hakîkatli bir risâledir. Sikke-i Tasdîk-i Gaybî MecmûaKitapsı’na yazıldığı için buraya yazılmamıştır.

DOKUZUNCU LEM‘A

Bu Lem‘ayı herkes okumasın. Vahdetü’l-vücûd’“Tek varlık Allah’dır” fikriun ince kusurlarını herkes göremez, muhtaç da değillerdir.

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّأ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Azîz, sıddîk, muhlis,İhlâslı hâlis kardeşim!

Kardeşimiz Abdülmecîd’e ayrı mektub yazmadığımın sebebi, size yazdığım mektubları kâfî gördüğümdendir ki; Abdülmecîd, Hulûsî’den sonra kıymetdar bir kardeşim, bir talebemdir. Her sabah ve akşam Hulûsî ile beraber, bazen daha evvel duâmda ismiyle hazır oluyor. Size yazdığım mektublardan, evvelâ Sabri, sonra Hakkı Efendi istifâde ediyorlar. Onlara da ayrı mektub yazmıyorum. Cenâb-ı Hak seni onlara mübârek büyük bir kardeş yapmış. Sen benim yerime Abdülmecîd ile muhâbere et, merak etmesin, Hulûsî’den sonra onu düşünüyorum. Fakat talebeliğini hakkıyla îfâYerine getirme etmiyor. Onun için, bizzât onun ile muhâbere etmiyorum.

Kardeşim, birinci suâliniz: CedAtalerinizden birisinin imzasının اَلسَّيِّدْ مُحَمَّدْ olduğuna dâir mahremGizli bir suâliniz var. Kardeşim, buna ilmî ve tahkîkîEtraflıca araştırmaya dayalı ve keşfîPerdeli hakîkati görmeye dayalı cevab vermek elimde değil. Fakat ben arkadaşlarıma derdim ki: “Hulûsî, ne şimdiki Türklere benzer ve ne de Kürdlere benzer. Bunda başka bir hâsiyetBir şeye mahsûs hâl ve fayda, özellik                 görüyorum.” Arkadaşlarım da beni tasdîk ediyorlardı. دَادِحَقْ رَا قَابِلِيَّتْ شَرْطْ ن۪يسْتْ sırrıyla, Hulûsî’de bir asâlet tezâhürGörünmeü var. Bir dâd-ı HakAllah vergisitır.