Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

YİRMİBEŞİNCİ LEM‘A Hastalar Risâlesi

Yirmibeş devâdırİlaç. Hastalara bir merhem ve bir teselli ve ma‘nevî bir reçete ve bir “Iyâdetü’l-marîzHasta ziyâreti

ve “Geçmiş olsun” ma‘nâsında yazılmıştır.

İhtârHatırlatma: Bu ma‘nevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkındeÜst bir sür‘at­le (Hâşiye)Dipnot te’lîfEser yazma edildiği gibi; hem umuma muhâlifZıd olarak tashîhâta

ve dikkate vakit bulunamadı. Te’lîfiEser yazma gibi gāyet sür‘atle, ancak bir def‘a nazardanBakış geçirildi. Demek müsvedde-i evvel hükmünde müşevveşKarışık kalmıştır. Kalbe fıtrî bir sûrette gelen hâtırâtı, san‘atla ve dikkatle bozmamak için, yeniden tedkîkātaDikkatle incelemeler lüzûm görmedik. Okuyan zâtlar, hususan hastalar, bazı nâhoş ibârelerden veyahud ağır kelimelerden sıkılıp gücenmesinler, bana da duâ etsinler.

بِسْمِ للّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلَّذ۪ينَ اِذَٓا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُٓوا اِنَّالِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ  وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينِ  وَاِذَا مَرِضْتُ

فَهُوَ يَشْف۪ينِ

Şu lem‘ada, nev‘-i beşerin on kısmından bir kısmını teşkîlŞekillendirme, oluşturma eden musibetzedeMusîbete uğrayan ve hastalara hakîkî bir teselli ve nâfi‘Faydalı bir merhem olabilecek Yirmibeş Devâİlaç icmâlenÖzetle beyânAçıklama ediliyor. Birinci Devâİlaç: Ey bîçâre hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana derd değil, belki bir nevi‘ devâdırİlaç. Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor. Eğer meyvesi bulunmazsa zâyi‘Kayıp olur. Hem ömür rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedâr ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor, tâ meyvelerini verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel, dillerde destan olmuştur ki; “Musibet zamanı çok uzundur, safâ zamanı pek kısa olur.”

_________________________________

Hâşiye: Bu risâle, dört buçuk saat zarfında te’lîfEser yazma edilmiştir.

Evet Evet Evet Evet Rüşdü Re’fet Husrev Saîdü’n-Nûrsî