Risale-i Nur
Eserler

YİRMİBEŞİNCİ LEM‘A Hastalar Risâlesi

Yirmibeş devâİlaçdır. Hastalara bir merhem ve bir teselli ve ma‘nevî bir reçete ve bir “Iyâdetü’l-marîz”

ve “Geçmiş olsun” ma‘nâsında yazılmıştır.

İhtâr: Bu ma‘nevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkÜstınde bir sür‘at­le (Hâşiye)Dipnot te’lîfEser yazma edildiği gibi; hem umuma muhâlifZıd olarak tashîhâtDüzeltmelera

ve dikkate vakit bulunamadı. Te’lîfEser yazmai gibi gāyet sür‘atle, ancak bir def‘a nazarBakışdan geçirildi. Demek müsvedde-i evvel hükmünde müşevveşKarışık kalmıştır. Kalbe fıtrî bir sûrette gelen hâtırâtı, san‘atla ve dikkatle bozmamak için, yeniden tedkîkātDikkatle incelemelera lüzûm görmedik. Okuyan zâtlar, hususan hastalar, bazı nâhoş ibârelerden veyahud ağır kelimelerden sıkılıp gücenmesinler, bana da duâ etsinler.

بِسْمِ للّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلَّذ۪ينَ اِذَٓا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُٓوا اِنَّالِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ  وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينِ  وَاِذَا مَرِضْتُ

فَهُوَ يَشْف۪ينِ

Şu lem‘ada, nev‘-i beşerİnsan nev‘iin on kısmından bir kısmını teşkîlŞekillendirme, oluşturma eden musibetzedeMusîbete uğrayan ve hastalara hakîkî bir teselli ve nâfi‘Faydalı bir merhem olabilecek Yirmibeş Devâİlaç icmâlenÖzetle beyânAçıklama ediliyor. Birinci Devâ:İlaç Ey bîçâre hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana derd değil, belki bir nevi‘ devâİlaçdır. Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor. Eğer meyvesi bulunmazsa zâyi‘Kayıp olur. Hem ömür rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedâr ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor, tâ meyvelerini verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel,Atasözü dillerde destan olmuştur ki; “Musibet zamanı çok uzundur, safâ zamanı pek kısa olur.”

_________________________________

Hâşiye: Bu risâle, dört buçuk saat zarfında te’lîfEser yazma edilmiştir.

Evet Evet Evet Evet Rüşdü Re’fet Husrev Saîdü’n-Nûrsî