Risale-i Nur
Eserler

ONSEKİZİNCİ LEM‘A

Bu lem‘a, birinci kerâmet-i Aleviye olup, gaybî kerâmâttan bahseden Sikke-i Tasdîk-i Gaybî mecmûasının 132. sahîfesinden 142. sahîfesine kadar yazılmış olduğundan, buraya dercİçine koymaedilmemiştir.

ONDOKUZUNCU LEM‘A İktisâdTutumlu olma    Risâlesidir.

İktisâd ve kanâate ve israf ve tebzîrSavurganlık yapma  e dâirdir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَاتُسْرِفُوا Şu âyet-i kerîme, iktisâdTutumlu olma   a

kat‘î emredip, israftan nehy-i sarîh sûretinde men‘ etmekle, gāyet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu mes’elede yedi nükte var.

Birinci Nükte: Hâlik-ı Rahîm, nev‘-i beşere verdiği ni‘metlerin mukābilinde şükür istiyor. İsraf ise, şükre zıddır,

ni‘mete karşı hasâretZararli bir istihfâfHafife almatır. İktisâdTutumlu olma    ise, ni‘mete karşı ticaretli bir ihtirâmHürmet etmedır. Evet, iktisâdTutumlu olma    hem bir şükr-ü ma‘nevî, hem ni‘metlerde rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat‘î bir sûrette sebeb-i bereket, hem bedene perhîz gibi bir medâr-Sebebı sıhhat, hem ma‘nevî dilencilik zilletAlçalmainden kurtaracak bir sebeb-i izzet, hem ni‘met içindeki lezzeti hissetmeye ve zâhirenGörünüşe göre lezzetsiz görünen ni‘metlerdeki lezzeti tatmaya kuvvetli bir sebebdir. İsraf ise, mezkûr hikmetlere muhâlif olduğundan, vahîmAğır, sonu tehlikeli neticeleri vardır. İkinci Nükte: Fâtır-ı Hakîm, insanın vücûdunu mükemmel bir saray sûretinde ve muntazam bir şehir misâlinde yaratmış.Ağızdaki kuvve-i zâika bir kapıcı, a‘sâbSinirler ve damarlar telefon ve telgraf telleri gibi, kuvve-i zâika ile ve merkez-i vücûddaki mide ile bir medâr-Sebebı muhâbereHaberleşmeleridir. Ağıza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Bedene ve mideye lüzûmu yoksa, “Yasaktır!” der, dışarıya atar. Bazen de bedene menfaati olmamakla beraber zararlı ve acı ise, hemen dışarıya atar. Yüzüne tükürür. İşte madem ağızdaki kuvve-i zâika bir kapıcıdır. Mide ise cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hâkimdir. O saraya veyahud o şehre gelen ve sarayın hâkimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş nev‘inden, ancak beş derecesi muvâfıkUygun olur, fazla olamaz. Tâ ki kapıcı gururlanıp,