Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ONBEŞİNCİ LEM‘A

Bu risâle, Risâle-i Nûr’un umum eczâlarının mevzu‘­larını câzibedâr bir ifade ile gösteren Fihrist Risâlesi’nin; Sözler, Mektubât ve Ondördüncü Lem‘a’ya kadar olan birinci kısmı olup; Fihrist’in mütebâkîGeri kalan kısmı olan Onuncu Şuâ‘ ile birlikte olup, mecmûa hâlinde ayrıca neşredildiği için, buraya derc edilmemiştir.

ONALTINCI LEM‘A

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

Azîz sıddîk kardeşlerim Hoca Sabri, Hâfız Ali, Mes‘ud, Mustafalar, Husrev, Re’fet, Bekir Bey, Rüşdü, Lütfüler, Hâfız Ahmed, Şeyh Mustafa vesâire. Sizlere meraklı ve medâr-ı suâl olmuş dört küçük mes’eleyi ma‘lûmât olarak muhtasarKısa bir sûrette beyân etmekliğe kalbimde bir hâtıra hissettim. Birincisi: Kardeşlerimizden Çaprazzâde Abdullâh Efendi gibi bazı adamlar, “Ehl-i keşiften rivâyeten bu geçen Ramazân’da Ehl-i Sünnet Velcemâat için bir ferecSıkıntıdan kurtulma ve bir fütûhâtFetihler olacağını haber verdikleri halde, zuhûrMeydana çıkma etmedi. Böyle ehl-i velâyet ve ehl-i keşif, neden hilâf-ı vâki‘ haber veriyorlar?” diye benden sordular. Ben de birden sünûhâtKalbe ilhâm olunan ma‘nâlar kabîlinden olarak verdiğim cevabın muhtasarKısa ı şudur:

Hadîs-i şerîfte vâridGelen olmuştur ki: “Bazen belâ nâzilİnen olur, gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir.” Şu hadîsin sırrı gösteriyor ki: Mukadderât(Kaderde) takdîr olunanlar, bazı şerâitŞartlar ile vukūa gelirken, geri kalır. Demek ehl-i keşfin muttali‘Haberdâr olduğu mukadderât(Kaderde) takdîr olunanlar, mutlak olmadığını, belki bazı şerâitŞartlar ile mukayyedBağlı bulunduğunu ve o şerâitŞartlarin vukū‘ bulmamasıyla o hâdisenin de vukūa gelmemesidir. Fakat o hâdise, ecel-i muallak gibi levh-i ezelînin bir nevi‘ defteri hükmünde olan levh-i mahv u isbat da mukadder olarak yazılmıştır. Gāyet nâdir olarak levh-i ezelîye kadar keşif çıkar. Ekserîsi oraya çıkamıyor. İşte bu sırra binâen, geçen Ramazân-ı Şerîf’de ve bu Kurban Bayramı’nda ve daha başka vakitlerde istihrâcaMa‘nâ çıkarma binâen veya keşfiyât nev‘inden verilen haberler, muallak oldukları şerâitŞartlari bulamadıkları için, vukūa gelmemişler ve haber verenleri tekzîb etmiyorlar. Çünki mukadder imiş, fakat şartı gelmediği için, o da vukūa gelmemiş. Evet,