Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

Nübüvvet hakkında bir mukaddime

وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰي عَبْدِنَا فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه۪ وَادْعُوا شُهَدَٓاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنتُمْ صَادِق۪ينَ  فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّت۪ي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ 

Bu iki âyetin gayet kısa bir meâli: Yani, “Abdimiz üzerine inzâl ettiğimiz Kur’ân’da bir şübheniz varsa, Kur’ân’ın mislinden bir sûre yapınız. Hem de Allah’dan başka, işlerinizde kendilerine mürâcaat ettiğiniz şühedâlarınızı ve muînlerinizi de çağırınız. Size yardım etsinler. Eğer sözünüzde sâdıklar iseniz, hepiniz beraber çalışınız. Kur’ân’ın mislinden bir sûre getiriniz. Eğer bir misil getiremediğiniz takdîrde -ki zaten getiremezsiniz- öyle bir ateşten sakınınız ki, o ateşin odunları, insanlar ile taşlardır.” Kitabın evvelinde beyân edildiği gibi, Kur’ân-ı Kerîm’in ta‘kîb ettiği esas maksadlar dörttür. Birinci maksadı olan tevhîd, evvelki âyetle beyân edilmiştir. Bu âyetle de, ikinci maksadı olan nübüvvet beyân ve îzâh edilmiştir. Yalnız bir şey var ki, bu âyet nübüvvet-i Muhammediyenin (asm) isbatı hakkındadır; nübüv­vet-i mutlaka hakkında değildir. Halbuki maksad, mutlak nübüvvettir. Fakat küllî, cüz’îde dâhildir. Cüz’înin isbat edilmesiyle küllî de isbat edilmiş olur. Bu âyet, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın nübüvvetini, en büyük mu‘cizesi olan i‘câz-ı Kur’ândan bahis ile isbat ediyor. O zâtın (asm) nübüvvetine dâir delâiller başka risâlelerimizde beyân edilmiştir. Burada bir kısmını, hulâsaten “Altı Mes’ele” içinde beyân edeceğiz. Birinci Mes’ele: Enbiyâ-yı sâlifînde nübüvvete medâr ve esas tutulan noktalar ve onların ümmetleriyle olan muâmeleleri hakkında -yalnız zaman ve mekânın te’sîriyle bazı hususat müstesnâ olmak şartıyla- yapılacak tam bir teftîş ve kontrol neticesinde, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’da daha ekmeli, daha yükseği bulunmakta olduğu tahakkuk eder. Binâenaleyh nübüvvet mertebesine nâil olanların hey’et-i mecmûası