Risale-i Nur
Eserler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

يَٓااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَح۪يمُ يَافَرْدُ يَاحَيُّ يَاقُيُّومُ يَاحَكَمُ يَاعَدْلُ يَاقُدُّوسُ

İsm-i A‘zam’ın hakkına ve Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ın hür­me­tine ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın şerefine, bir kalemle beş yüz nüsha yazan Husrev’i ve mübârek yardımcıları Mustafa Gül ve rüfekāsını ve Nûrcu arkadaşlarını Cennetü’l-Firdevs’te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Âmîn! Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffak eyle. Âmîn! Ve defter-i hasenâtlarına bu mecmûanın her bir harfine mukābil, bin hasene yazdır. Âmîn! Ve Nûrların neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsân eyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Yâ Erhame’r-Râhimîn! Umum Risâle-i Nûr şâkirdlerini iki cihanda mes‘ud eyle. Âmîn! İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhâfaza eyle. Âmîn! Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusûrâtını affeyle. Âmîn! Âmîn! Âmîn!

Umum Nûr Şâkirdleri Nâmına

Saîdü’n-Nûrsî