Risale-i Nur
Eserler

Onuncu Huccet-i ÎmâniyeÎmâna dâir delil 

Asâ-yı Mûsâ Aleyhisselâm’Selâm onun üzerine olsundan

Yirminci Mektub’un Birinci Makamı’dır.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ

يُحْي۪ي وَيُم۪يتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ

وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ وَاِلَيْهِ الْمَص۪يرُ

Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazîletDeğer, üstünlüki bulunan ve bir rivâyet-i sahîha(Peygamberimizdenasm) nakledilen sağlam haberda ism-i a‘zamAllah’ın en büyük ismi mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhîdAllah’ı birlemeiyenin, on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde, hem birer müjde ve beşâret,Müjde hem birer mertebe-i tevhîd-Allah’ı birlemei rubûbiyet, hem bir ism-i a‘zamAllah’ın en büyük ismi noktasında bir kibriyâ-yı vahdet(Allah’ın) birliğinin büyüklüğü ve bir kemâl-i vahdâniyet(Allah’ın) birliğinin mükemmelliği vardır. Bu büyük ve ulvîYüce hakîkatlerin îzâhAçıklamaını sâirDiğer sözlere havâle edip, bir va‘dSöz vermee binâen,Dayanarak şimdilik mücmelÖzetlenmiş bir hulâsaÖz sûretinde “İki Makam” bir “Mukaddeme” ile ona bir fihristİçindekileri gösteren liste yapacağız.