Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM‘A TabiatParıltı Risâlesi

On Yedinci Lem‘aParıltı’nınParıltı On Altıncı Nota’sıEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı iken, ehemmiyetine binâenDayanarak Yirmi Üçüncü Lem‘aParıltı olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir sûrette öldürüyor; küfrün temel taşını zîr u zeber ediyor.

İhtârHatırlatma: Şu notadaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı, tabîiyyûnunAllah'ı inkâr ederek tabîatı yaratıcı zannedenler münkirİnkâr eden kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldanAkıllı uzak ve ne kadar çirkin ve ne kadar hurâfeUydurma hikâye olduğu, lâakal doksan muhâlİmkânsıziİmkânsız tazammunİçine alma eden dokuz muhâlİmkânsız ile beyân edilmiştir. Sâir risâlelerde o muhâlİmkânsızler kısmen îzâh edildiğinden; burada gayet muhtasarKısa olmak haysiyetiyleŞeref, i‘tibâr, bazı basamaklar tayyedilmiştirAtlama, dürme. Onun için, birdenbire, “Bu kadar zâhirAçık, görünür olan ve âşikâreAçık bir hurâfeUydurma hikâyeyi nasıl bu âkilAkıllı feylesoflarFelsefeci kabûl etmişler ve o yoldan gidiyorlar?” hatıra geliyor. Evet, onlar, mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. Hem hakîkat-i meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezâsıGereken odur ki, yazılmıştır. Her bir muhâlİmkânsıziİmkânsızn ucunda beyân edilen o çirkin ve müstekrehÇirkin görülen ve gayr-i ma‘kûl hulâsa-iÖz mezhebleri, mesleklerinin lâzımı ve zarûrîZorunlu muktezâsıGereken olduğunu gayet bedîhîApaçık ve kat‘îKesin burhânlarlaDelil şübhesi olanlara tafsîlenAçıklamalı olarak beyân