Risale-i Nur
Eserler

YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM‘AParıltı Tabiat Risâlesi

On Yedinci Lem‘a’Parıltının On Altıncı Nota’Emir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısısı iken, ehemmiyetine binâenDayanarak Yirmi Üçüncü Lem‘aParıltı olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir sûrette öldürüyor; küfrün temel taşını zîr u zeber ediyor.

İhtâr: Şu notaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısıda, tabîiyyûnAllah'ı inkâr ederek tabîatı yaratıcı zannedenlerun münkirİnkâr eden kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akılAkıllıdan uzak ve ne kadar çirkin ve ne kadar hurâfeUydurma hikâye olduğu, lâakal doksan muhâlİmkânsızi tazammunİçine alma eden dokuz muhâlİmkânsız ile beyân edilmiştir. Sâir risâlelerde o muhâlİmkânsızler kısmen îzâh edildiğinden; burada gayet muhtasarKısa olmak haysiyetŞeref, i‘tibâriyle, bazı basamaklar tayyAtlama, dürmeedilmiştir. Onun için, birdenbire, “Bu kadar zâhirAçık, görünür olan ve âşikârAçıke bir hurâfeUydurma hikâyeyi nasıl bu âkilAkıllı feylesofFelsefecilar kabûl etmişler ve o yoldan gidiyorlar?” hatıra geliyor. Evet, onlar, mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. Hem hakîkat-i meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezâGerekensı odur ki, yazılmıştır. Her bir muhâlİmkânsızin ucunda beyân edilen o çirkin ve müstekrehÇirkin görülen ve gayr-i ma‘kûl hulâsa-Özi mezhebleri, mesleklerinin lâzımı ve zarûrîZorunlu  muktezâGerekensı olduğunu gayet bedîhîApaçık ve kat‘îKesin burhânDelillarla şübhesi olanlara tafsîlenAçıklamalı olarak beyân