Risale-i Nur
Eserler

YİRMİ BİRİNCİ LEM‘AParıltı İhlâsAllah rızâsını esas tutma, samîmiyet hakkındadır.

On Yedinci Lem‘a’Parıltının On Yedinci Nota’Emir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısısının yedi mes’e­lesinden Dördüncü Mes’elesi iken, ihlâsAllah rızâsını esas tutma, samîmiyet münâsebetiyle Yirminci Lem‘a’Parıltının İkinci Noktası oldu. Nûrâniyetine binâenDayanarak Yirmi Birinci Lem‘aParıltı olarak LemeâtParıltılar, Lem‘alar isimli esera girdi. Bu Lem‘a,Parıltı lâakal on beş günde bir def‘a okunmalıdır.