Risale-i Nur
Eserler

Mu‘cizât-ı Ahmediye’nin (asm) Birinci Zeyli. On Dokuzuncu SözRisâlet-i Ahmediye’ye (asm) dâirdir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ On dört reşehâtSızıntıları tazammunİçine alma eden On Dördüncü Lem‘a’Parıltının

Birinci ReşhaSızıntısı: Rabbimizi bize ta‘rîf eden üç büyük, küllîUmûmî muarrifTa‘rîf eden var. Birisi: Şu kitâb-ı kâinâttır ki, bir nebzeBir parça şehâdetŞâhidlikini on üç lem‘aParıltı ile Nûr RisâleKitapçıksi’nden on üçüncü dersten işittik. Birisi: Şu kitâb-ı kebîrBüyükin âyet-i kübrâEn büyük delilsı olan, Hâtemü’l-EnbiyâPeygamberlerin sonuncusu Aleyhissalâtü Vesselâm’dır. Birisi de: Kur’ân-ı Azî-mü’ş-Şân’Şânı büyükdır. Şimdi şu ikinci burhân-ı nâtıkKonuşan delil olan Hâtemü’l-EnbiyâPeygamberlerin sonuncusu Aleyhissalâtü Vesselâm’ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o burhânın şahs-ı ma‘nevîBir topluluğun ifade ettiği ma’nevî kişiliksine bak: Sath-ı arzYer yüzü bir mescid, Mekke bir mihrâb,Cami‘de imamın namaz kıldırdığı yer Medine bir minber.Hutbe okunan yer O burhân-ı bâhirApaçık delil olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmâna imam, bütün insanlara hatîb,Hitâb eden bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid,Efendi bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkebBirkaç şeyden oluşturulan bir halka-i zikrin serzâkirZikr edenlerin başıi. Bütün enbiyâ hayatdâr kökleri, bütün evliyâ tarâvetdârTaze semereleri bir şecere-i nûrâniyeNûrlu ağaçdir ki; her biri da‘vâsını, mu‘cizâtMu‘cizelerlarına istinâdDayanma eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine i‘timâd eden bütün evliyâ tasdîk edip, imza ediyorlar. Zîrâ o Peygamberimiz Aleyhisselâtü