Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

Mu‘cizât-ıMu‘cizeler Ahmediye’nin (asm) Birinci Zeyli. On Dokuzuncu SözRisâlet-i Ahmediye’ye (asm) dâirdir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ On dört reşehâtıSızıntılar tazammunİçine alma eden On Dördüncü Lem‘a’nın

Birinci ReşhasıSızıntı: Rabbimizi bize ta‘rîf eden üç büyük, küllîUmûmî muarrifTa‘rîf eden var. Birisi: Şu kitâb-ı kâinâttır ki, bir nebzeBir parça şehâdetiniŞâhidlik on üç lem‘aParıltı ile Nûr Risâlesi’ndenKitapçık on üçüncü dersten işittik. Birisi: Şu kitâb-ı kebîrinBüyük âyet-i kübrâsı olan, Hâtemü’l-EnbiyâPeygamberlerin sonuncusu Aleyhissalâtü Vesselâm’dır. Birisi de: Kur’ân-ı Azî-mü’ş-Şân’dırŞânı büyük. Şimdi şu ikinci burhân-ı nâtık olan Hâtemü’l-EnbiyâPeygamberlerin sonuncusu Aleyhissalâtü Vesselâm’ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o burhânın şahs-ı ma‘nevîsine bak: Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrâbCami‘de imamın namaz kıldırdığı yer, Medine bir minberHutbe okunan yer. O burhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmâna imam, bütün insanlara hatîbHitâb eden, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyidEfendi, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkebBirkaç şeyden oluşturulan bir halka-i zikrin serzâkiriZikr edenlerin başı. Bütün enbiyâ hayatdâr kökleri, bütün evliyâ tarâvetdârTaze semereleri bir şecere-i nûrâniyedir ki; her biri da‘vâsını, mu‘cizâtlarınaMu‘cizeler istinâdDayanma eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine i‘timâd eden bütün evliyâ tasdîk edip, imza ediyorlar. Zîrâ o Peygamberimiz Aleyhisselâtü