Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

Altıncı Huccet-i Îmâniye Asâ-yı Mûsâ Aleyhisselâm’dan


Onuncu Söz’ün Dokuzuncu Hakîkati


Dokuzuncu Hakîkat: Bâb-ı ihyâ ve imâtedirÖldürme. İsm-i Hayy-ı Kay-yûm’un, MuhyîHayat veren ve Mümît’inÖldüren cilvesidirGörünme. Hiç mümkün müdür ki: Ölmüş, kurumuş koca arzı ihyâ eden; ve o ihyâ içinde her biri, beşerİnsan haşri gibi acîbAcâib, üç yüz binden ziyadeFazla envâ‘-ı mahlûkātı haşirÖlüleri dirilterek toplama ve neşredip kudretiniGüç, kuvvet gösteren; ve o haşirÖlüleri dirilterek toplama ve neşir içinde nihâyet derecede karışık ve ihtilâtKaynaşma, karışma içinde nihâyet derecede imtiyâzAyrıcalıklı olma ve tefrîkAyırma ile ihâta-i ilmiyesini gösteren; ve bütün semâvîSemâdan gelen fermanlarıylaBuyruk beşerİnsanin haşrini va‘detmekleSöz verme, bütün ibâdınınKullar enzârınıBakışlar saadet-i ebediyeye çeviren; ve bütün mevcûdâtıVar olanlar baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve irâdesiDileme dâiresinde döndürüp, birbirine yardımcı ve müsahharİtâat ettirilmiş kılmakla azamet-i rubûbiyetini gösteren; ve beşerİnsani, şecere-iAğaç kâinâtın en câmi‘Toplayıcı, en nâzik, en nâzenînNazlı, en nâzdârNazlı ve en niyâzdârYalvaran bir meyvesi yaratıp ken­dine muhâtabKendisiyle konuşulan ittihâzEdinme ederek, her şeyi ona müsahharİtâat ettirilmiş kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i Rahîm, bir Alîm-i Hakîm, kıyâmeti getirmesin. Haşri yapmasın veya yapamasın. Beşeriİnsan ihyâ etmesin veya edemesin. Mahkeme-i kübrâyı açamasın. Cennet ve cehennemi yaratmasın? Hâşâ ve kellâ!