Risale-i Nur
Eserler

Altıncı Huccet-i ÎmâniyeÎmâna dâir delil  Asâ-yı Mûsâ Aleyhisselâm’Selâm onun üzerine olsundan


Onuncu Söz’ün Dokuzuncu Hakîkati


Dokuzuncu Hakîkat: Bâb-ı ihyâHayat verme bahsi ve imâteÖldürmedir. İsm-i Hayy-ı Kay-yûm’Dâimî hayat sâhibi olup, varlığı kendinden olan ve mahlûkātı varlıkta tutan (Allah)un, MuhyîHayat veren ve Mümît’Öldürenin cilveGörünmesidir. Hiç mümkün müdür ki: Ölmüş, kurumuş koca arzı ihyâ eden; ve o ihyâ içinde her biri, beşerİnsan haşri gibi acîb,Acâib üç yüz binden ziyadeFazla envâ‘-ı mahlûkātYaratılanların türleri, cinslerı haşirÖlüleri dirilterek toplama ve neşredip kudretGüç, kuvvetini gösteren; ve o haşirÖlüleri dirilterek toplama ve neşir içinde nihâyet derecede karışık ve ihtilâtKaynaşma, karışma içinde nihâyet derecede imtiyâzAyrıcalıklı olma ve tefrîkAyırma ile ihâta-i ilmiyeİlmen kuşatmasini gösteren; ve bütün semâvîSemâdan gelen fermanBuyruklarıyla beşerİnsanin haşrini va‘dSöz vermeetmekle, bütün ibâdKullarının enzârBakışlarını saadet-i ebediyeEbedî saadetye çeviren; ve bütün mevcûdâtVar olanları baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve irâdeDilemesi dâiresinde döndürüp, birbirine yardımcı ve müsahharİtâat ettirilmiş kılmakla azamet-i rubûbiyetini gösteren; ve beşerİnsani, şecere-Ağaçi kâinâtın en câmi‘,Toplayıcı en nâzik, en nâzenîn,Nazlı en nâzdârNazlı ve en niyâzdârYalvaran bir meyvesi yaratıp ken­dine muhâtabKendisiyle konuşulan ittihâzEdinme ederek, her şeyi ona müsahharİtâat ettirilmiş kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadîr-i Rahîm,Nihayetsiz kudret ve rahmet sâhibi (Allah) bir Alîm-i Hakîm,Her işi hikmetli olan, her şeyi hakkıyla bilen (Allah) kıyâmeti getirmesin. Haşri yapmasın veya yapamasın. Beşerİnsani ihyâ etmesin veya edemesin. Mahkeme-i kübrâMahşerdeki en büyük mahkemeyı açamasın. Cennet ve cehennemi yaratmasın? Hâşâ ve kellâAslâ, kesinlikle!