Risale-i Nur
Eserler

Yirminci Lem‘a

İhlâs hakkındadır.

On Yedinci Lem‘anın On Yedinci Nota’sının Beş Nokta'dan ibâret olan İkinci Mes’elesi'nin Birinci Noktası iken, ehemmiyetine binâen Yirminci Lem‘a oldu.

Tenbîh: Bu mübârek Isparta’nın medâr-ı şükrân bir hüsn-ü tâliidir ki, ondaki ehl-i takvâ ve ehl-i tarîkat ve ehl-i ilmin, sâir yerlere nisbeten rekābetkârâne ihtilâfları görünmüyor. Gerçi lâzım olan hakîkî muhabbet ve ittifâk yoksa da, zararlı muhâlefet ve rekābet de başka yerlere nisbeten yoktur.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  اِنَّٓا اَنْزَلْنَٓا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدّ۪ينَ  اَلاَ لِلّٰهِ الدّ۪ينُ الْخَالِصُ âyetiyle

هَلَكَ النَّاسُ اِلَّأ الْعَالِمُونَ وَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّأ الْعَامِلُونَ وَ هَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّأ الْمُخْلِصُونَ وَ الْمُخْلِصُونَ عَلٰي خَطَرٍ عَظ۪يمٍ ,ev kemâ kāl- hadîs-i şerîfi

ikisi de ihlâs, İslâmiyet’de ne kadar mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Bu ihlâs mes’elesinin hadsiz nüktelerinden yalnız “Beş Nokta”yı muhtasaran beyân edeceğiz.

Birinci Nokta: Mühim ve müdhiş bir suâl? Neden ehl-i dünyâ ve ehl-i gaflet, hatta ehl-i dalâlet ve ehl-i nifâk, rekābetsiz ittifâk ettikleri halde, ehl-i hak ve ehl-i vifâk olan ashâb-ı diyânet ve ehl-i ilim ve ehl-i tarîkat, neden rekābetli ihtilâf ediyorlar? İttifâk, ehl-i vifâkın hakkı iken; ve hilâf, ehl-i nifâkın lâzımı iken, neden bu hak oraya geçti? Ve şu haksızlık buraya geldi?

Elcevab: Bu elîm ve fecî‘ ve ehl-i hamiyeti ağlattıracak hâdise-i müdhişenin pek çok esbâbından, “Yedi Sebeb”ini beyân ederiz.

Birinci Sebeb: Ehl-i hakkın ihtilâfı hakîkatsizlikten gelmediği gibi, ehl-i gafletin ittifâkı da hakîkatdârlıktan değildir. Belki, ehl-i dünyânın ve ehl-i siyâsetin ve ehl-i mekteb gibi hayat-ı ictimâiyenin tabakātında birer muayyen